ทดสอบการใช้งานโปรแกรม (Unifield Communication) บนอุปกรณ์พกพา (Smart phone)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต12 (สงขลา) โดย ผอ.ศสข.ร่วมกับ ผวจ.สข. ได้ทำการทดสอบระบบการสื่อสารทั้งภาพและเสียงแบบรวมศูนย์ (Unifield Communication) บนอุปกรณ์พกพา (Smart phone) เพื่อใช้รายงานสถานการณ์จากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ผลการทดสอบใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website