ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.12 (20/9/60)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต12 (สงขลา) ได้นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ถปภ.905 ติดตั้งและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านปาหนัน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส เครื่องมือสื่อสารใช้งานได้ปกติทุกระบบ

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website