ภารกิจรถดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.12 (21/9/60)

วันที่ 21 กันยายน 2560 Sky12 ถปภ.905 ติดตั้งและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสาร ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จ.ยะลา เครื่องมือสื่อสารใช้งานได้ปกติทุกระบบ

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website