ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.12 (สงขลา)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต12 (สงขลา) ได้นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ทำการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนภารกิจ ถปภ.905 ทรงพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อเมือง จ.นราธิวาส ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เครื่องมือสื่อสารใช้งานได้ปกติทุกระบบ

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website